Note legale

Note legale

1. Reguli Generale
Prin utilizarea serviciilor corelate site-ului https://ro.clonline.org (în continuare numite „servicii” sau „serviciul”), utilizatorul se obligă să respecte condițiile și termenii de utilizare mai jos prevăzuți.

Fraternitatea Comunione e Liberazione, editor și titular al site-ului și al domeniului, își rezervă dreptul de a modifica, integra, adăuga sau elimina părți ale prezentelor condiții, aducând la cunoștința utilizatorilor acest aspect prin publicarea modificărilor pe site sau prin intermediul poștei electronice. Fiecare cititor este obligat să verifice periodic aceste condiții pentru a se asigura de cunoașterea eventualelor modificări apărute după ultima consultare a site-ului. În orice situație, utilizarea site-ului și a serviciilor acestuia presupune acceptarea schimbărilor apărute între timp.

Fraternitatea Comunione e Liberazione își rezervă dreptul de a modifica, suspenda și întrerupe – chiar și numai parțial – serviciile, inclusiv accesul la baza de date sau la conținuturi. Fraternitatea Comunione e Liberazione își rezervă totodată dreptul de a introduce limitări ale accesului sau ale serviciului, total sau parțial, fără anunțare prealabilă și fără să își asume responsabilitatea pentru atare limitare a serviciului.

2. Conținuturi și servicii ale site-ului https://ro.clonline.org și utilizarea de către cititori
Conținuturile și serviciile site-ului https://ro.clonline.org sunt destinate utilizării personale și nu profesionale. Reproducerea și culegerea oricărui conținut, din motive altele decât cele personale, este explicit interzisă fără o prealabilă autorizare eliberată în formă scrisă de către editor sau de către titularul dreptului de autor după cum se indică pe site.

Toate materialele publicate pe site sunt protejate de legile dreptului de autor și sunt proprietate a Fraternității Comunione e Liberazione sau a celui care dispune în mod legal de respectivele drepturi. Cititorul este obligat să respecte indicațiile suplimentare, prezente eventual pe site, cu privire la proprietatea intelectuală asupra conținuturilor pe care le accesează prin serviciile site-ului.

În cazurile în care nu se precizează alt proprietar, toate textele și imaginile mons. Luigi Giussani și ale lui don Julián Carrón sunt proprietate a Fraternității Comunione e Liberazione.

Este permisă reproducerea imaginilor mons. Luigi Giussani și ale lui don Julián Carrón, proprietate a Fraternității Comunione e Liberazione, imagini prezente pe site-ul https://ro.clonline.org, exclusiv în vederea uzului strict personal, orice altă utilizare fiind exclusă. Precizăm că fotografiile sunt disponibile doar în formatul prezent pe susnumitul site. Pentru fotografiile proprietate a terților, vor fi contactați direct titularii respectivelor drepturi. Fraternitatea Comunione e Liberazione este dispusă să corecteze eventualele greșeli apărute în atribuirea titulaturii drepturilor asupra fotografiilor și să facă tot ceea ce este rezonabil și posibil pentru a le remedia.

Reproducerea textelor poate avea loc exclusiv în scopuri personale și nu pot fi reproduse integral sau parțial fără acordul prealabil al susnumitului proprietar, cu excepția situației menționate în paragraful următor.

3. Declarații pe proprie răspundere și garanții
Accesând site-ul și serviciile conexe, cititorul se obligă să:

a. Nu utilizeze site-ul sau materialul regăsit pe site în vederea realizării unor scopuri ilegale.
b. Să nu utilizeze site-ul astfel încât să întrerupă, dăuneze sau să facă mai puțin eficientă o parte sau totalitatea acestuia sau astfel încât să dăuneze în vreun fel eficiența sau funcționalitatea site-ului;
c. Să nu utilizeze site-ul pentru transmiterea sau găzduirea de viruși sau orice alt material care ar putea în vreun fel să creeze orice fel de prejudiciu;
d. Să nu utilizeze site-ul pentru a transmite materiale cu scopuri publicitare și / sau promoționale fără permisul în scris al editorului.

Fraternitatea Comunione e Liberazione nu este responsabilă de materialul utilizat și / sau comportamentul adoptat de cititori în timpul navigării pe site. Nu își asumă, de asemeni, nicio responsabilitate cu privire la transmiterea elaborării din partea cititorului a unor eventuali viruși sau conținuturi dăunătoare cauzate de terți.
Cititorul va lua act de faptul că fiecare încredere acordată veridicității și autenticității opiniilor, declarațiilor, indicațiilor sau informațiilor publicate pe site, este o atitudine la discreția sa, ausmându-și consecințele corespunzătoare. Serviciul și toate materialele ce se pot descărca sunt furnizate în stadiul în care se află fără garanții de niciun fel. Cititorul totodată recunoaște că utilizarea acestor materiale revine responsabilității personale în mod total și exclusiv.

4. Newsletter
Există posibilitatea de înscriere la newsletter, prin completarea formularului de pe site. Completarea cererii prevede acceptul de autorizare a pelucrării datelor personale.

5. Diverse
Forul competent pentru aplicarea susnumitelor reguli este Tribunalul din Milano.

6. Protecția datelor personale
Datele personale furnizate de către cititor, și de asemeni cele specificate odată cu înscrierea la newsletter, sunt protejate în conformitate cu dispozițiile REG (UE) 679/2016.

Orice informație personală trimisă către site va fi prelucrată în conformitate cu legea protecției datelor personale. Orice informație ne personală comunicată editorului, celui care gestionează site-ul și titularului blogului (inclusiv sugestii, idei, desene, proiecte etc) îi va atribui celui din urmă facultatea de a folosi, reproduce, arăta, realiza, modifica, expune și distribui respectivele informații ne personale.

Sistemele informatice și procedurile software responsabile de funcționarea acestui site cumulează, în cursul exercițiului lor firesc, anumite date personale a căror transmitere este implicită în folosirea protocoalelor de comunicare a Internetului.
Este vorba despre informații care nu sunt culese în vederea asocierii acestora cu interesații identificați, ci care, prin natura lor ar putea, prin intermediul unor elaborări și asocieri cu date deținute de către terți, să permită identificarea utilizatorilor. În această categorie de date reintră adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de către utilizatorii care se conectează la site, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ale reruselor solicitate, orarul solicitării, metoda utilizată în momentul plasării solicitării pe server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care arată statusul răspunsului furnizat de către server (eroare, terminat etc) și alți parametri referitori la sistemul operațional și la mediul informatic al utilizatorului. Aceste date sunt utilizate doar în scopul de a obține informații statistice anonime despre folosirea site-ului și pentru a controla funcționarea corectă și se șterg imediat după elaborarea lor. Datele ar putea fi utilizate pentru constatarea responsabililor în cazul unor eventuale infracțiuni informatice care dăunează site-ul.

Trimiterea facultativă, explicită și voluntară a poștei electronice la adresele indicate pe acest site presupune dobândirea ulterioară a adresei emițătorului, necesară pentru a răspunde solicitărilor, precum și a altor eventuale date personale introduse în mesaj.

Subiecții la care se referă datele personale au dreptul, în orice moment, să obțină confirmarea existenței sau a lipsei respectivelor date și să cunoască atât conținutul, cât și originea acestora, să verifice corectitudinea acestora și să solicite completarea sau actualizarea lor, sau rectificarea acestora (art. 13 a REG. (UE) 679/2016). În conformitate cu articolul menționat, utilizatorii au dreptul să ceară ștergerea, transformarea în anonimat sau blocarea datelor prelucrate prin nerespectarea legii, precum și să se opună, în orice situație, din motive legitime, prelucrării acestor date. Solicitările vor fi adresate Fraternității Comunione e Liberazione, Titularul prelucrării datelor, cu biroul aflat în str. De Notaris 50 – 20128 Milano.

Pentru Informarea Privacy în formă extinsă, click aici.